program konference

Program prihajajoče konference je v pripravi.


Tematski sklopi 3. Gradbeno-prostorsko-okoljske KONFERENCE bodo naslednji:

Strategija v gradbeništvu – predstavitev zakonodajnih izzivov po resorjih, Ekonomski vpliv gradbene dejavnosti na ostale dejavnosti, Izobraževanje in delodajalci, Izzivi in priložnosti za urbanizem, okolje in varovana območja, Problematika investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev, Pogodbe, uzance, javna naročila, izvedeništvo in preprečevanje sporov, Tuje prakse
 • 08:15 - 09:00Registracija
  1. DAN KONFERENCE
  09:00-09:15UVODNI NAGOVORminister Jernej Vrtovec, Ministrstvo za infrastrukturo RS
  1. STRATEŠKI IZZIVI V GRADBENIŠTVU
  09:15-09:40Predstavitev izhodišč Ministrstva za okolje RSRobert Rožac, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor RS
  09:40 - 10:05Predstavitev izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RSdr. Jure Gašparič, državi sekretar
  10:05 - 10:30Predstavitev možnosti financiranja EU - kateri projekti bodo prioriteta?Josip Mihalic, direktor urada, Služba vlade za kohezijo RS
  10:30 - 10:55Strategija v praksiDejan Prebil, Inženirska zbornica Slovenije
  10:55 - 11:15Odmor
  2. EKONOMSKI VPLIV GRADBENIŠTVA NA DRUGE DEJAVNOSTI
  11:15 - 11:40Izzivi javnega naročanja v gradbeništvuVesna Cukrov, odvetnica, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije, sodna izvedenka
  11:40 - 12:05Urejanje prostora in zasebna lastninaLuka Ivanič, Ministrstvo za pravosodje RS
  12:05 - 12:30Primer velikega investitorja - trajnostna gradnjamag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, predsednik Inženirske zbornice Slovenije
  12:30 - 12:55Ključni izzivi za slovensko gradbeništvo do leta 2025Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije
  12:55 - 13:55Kosilo z druženjem
  3. POGODBE, PREPREČEVANJE SPOROV, JAVNA NAROČILA
  13:55 - 14:20Uporaba posebnih gradbenih uzancMojca Furlan, odvetnica
  14:20 - 14:45Zavarovanje plačil v gradbeništvu – zavarovanje plačilnih in izvedbenihtveganj v gradbenih projektih tako za naročnika kot tudi izvajalce in podizvajalce«Helena Belingar, NLB in Drago Posega, NOVA KBM d.d., predsednica in namestnik Odbora za dokumentarne bančne posle pri ZBS
  14:45 - 15:10Disciplinska odgovornost članov poklicnih zbornicTomaž Toldi, odvetnik
  15:10 - 15:35Zlata načela FIDIC pri pripravi posebnih pogojev FIDIC gradbenih pogodbErmina Delić Kamenčić, partnerka pri Odvetniški družbi Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.
  15:35 - 16:00Reševanje sporov v gradbeništvu z mediacijoJanez Starman, odvetnik
  16:00 - 17:004. OKROGLA MIZA: Ključni izzivi v gradbeništvu - strateška panoga ali zgolj konjukturna dejavnost?
  Udeleženci: Črtomir Remec, Jože Renar, Jože Novak, Aleksandra Velkovrh, okroglo mizo vodi Zlata Tavčar

  2. DAN KONFERENCE
  5. IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA URBANIZEM, OKOLJE in VAROVANA OBMOČJA
  09:00 - 09:25Urbanizem - prevečkrat spregledano strateško prostorsko načrtovanjeKarla Jankovič, vodja odd. Za krajinsko arhitekturo, Ljubljanski urbanistični zavod
  09:25 - 09:50Okoljske presoje in dovoljenja od prostorskega načrtovanja do uporabnega dovoljenjaMargita Žaberl, GIGA-R
  09:50 - 10:15Uporaba BIM tehnologije na primeru Plečnikove tržniceMarko Kramar, arhitekt
  10:15 - 10:35Odmor
  6. IZOBRAŽEVANJE V GRADBENŠITVU in DELODAJALCI
  10:35 - 11:00Izobraževanje v gradbeništvu - izzivi po veliki krizi.dr. Goran Turk, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
  11:00 - 11:25Najpogostejše kršitve delodajalcev na delovnopravnem področjumag. Nina Scortegagna Kavčnik, Obrtna zbornica Slovenije
  11:25 - 11:50Izzivi pri usposabljanju kvalificiranih poklicevNada Šmid, ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj
  11:50 - 12:50Kosilo z druženjem
  7. DOMAČE in TUJE PRAKSE
  12:50 - 13:15Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo v RSJože Renar GZS, Oskar Komac
  13:15 - 13:40Gradnja kadrovskih stanovanj – primer dobre prakseGregor Rožman, Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
  13:40 - 14:05Postopek lokacijske preveritve kot instrument prostorskega načrtovanjaErmina Delić Kamenčić, partnerka pri Odvetniški družbi Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.
  8. PROBLEMATIKA INVESTITORJEV, PROJEKTANTOV, NADZORNIKOV IN IZVAJALCEV
  14:05 - 14:30Izzivi pri sodelovanju investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcevAleksandra Velkovrh, Dipl. ing. gr., spec.
  14:30 - 14:55Pomen kakovostnega izvedeništva dr. Dejan Žlajpah
  14:55 - 15:20Nadzor nad gradnjoMojca Furlan, odvetnica
  15:20 -Zaključek konference

*Dogodek je javne narave in bo fotografiran in sneman, pridržujemo si pravice za objavo materiala na spletni strani in socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.