program konference

Program prihajajoče konference je v pripravi.


Tematski sklopi 2. Gradbeno-prostorsko-okoljske KONFERENCE bodo naslednji:

 Strategija v gradbeništvu – predstavitev zakonodajnih izzivov po resorjih
Ekonomski vpliv gradbene dejavnosti na ostale dejavnosti
Izobraževanje in delodajalci
Izzivi in priložnosti za urbanizem, okolje in varovana območja
Problematika investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev
Pogodbe, uzance, javna naročila, izvedeništvo in preprečevanje sporov
Tuje prakse

1. DAN KONFERENCE
09:00-09:20UVODNI NAGOVOR
1. STRATEGIJA DRŽAVE V GRADBENIŠTVU
09:20-09:45Predstavitev izhodišč Ministrstva za okoljeTBD
09:45 - 10:10Predstavitev izhodišč Ministrstva za infrastrukturoTBD
10:10 - 10:35Predstavitev izhodišč Ministrstva za izobraževanjeTBD
10:35 - 11:00Strategija v praksiDejan Prebil, Inženirska zbornica Slovenije
11:00 - 11:20Odmor
2. EKONOMSKI VPLIV GRADBENIŠTVA NA DRUGE DEJAVNOSTI
11:20 - 11:45Razlike v makroekonomskih učinkih med domačimi in tujimi izvajalci ter možnosti preprečevanja socialnega dumpinga na razpisih za infrastrukturne projekteJože P. Damjan, Ekonomska fakulteta UL
11:45 - 12:10Urejanje prostora in zasebna lastninaLuka Ivanič, Ministrstvo za pravosodje RS
12:10 - 12:35Tema bo določena kasnejeJože Novak, Ministrstvo za finance RS
12:35 - 13:00Ključni izzivi za slovensko gradbeništvo do leta 2025Jože Renar, Gospodarska zbornica Slovenije
13:00 - 14:00Kosilo z druženjem
3. POGODBE, PREPREČEVANJE SPOROV, JAVNA NAROČILA
14:00 - 14:25Uporaba posebnih gradbenih uzancMojca Furlan, odvetnica
14:25 - 14:50Zavarovanje plačil v gradbeništvu – zavarovanje plačilnih in izvedbenihtveganj v gradbenih projektih tako za naročnika kot tudi izvajalce in podizvajalce«Helena Belingar, NLB in Drago Posega, Abanka, predsednica in namestnik Odbora za dokumentarne bančne posle pri ZBS
14:50 - 15:15Disciplinska odgovornost članov poklicnih zbornicTomaž Toldi, odvetnik
15:15 - 15:40Izzivi javnega naročanja v gradbeništvuVesna Cukrov, odvetnica, bivša predsednica Državne revizijske komisije
15:40 - 16:05Reševanje sporov v gradbeništvu z mediacijoJanez Starman, odvetnik
16:05 - 17:004. OKROGLA MIZA: Ključni izzivi v gradbeništvu - strateška panoga ali zgolj konjukturna dejavnost?
Udeleženci: Črtmir Remec, Monika Pintar Mesarič, predstavnik MOP, predstavnik MF

2. DAN KONFERENCE
5. IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA URBANIZEM, OKOLJE in VAROVANA OBMOČJA
09:00 - 09:10Urbanizem - prevčkrat spregledano strateško prostorsko načrtovanjeTadej Pfajfar, direktor Ljubljanskega urbanističnega zavoda
09:10 - 09:35Okoljske presoje in dovoljenja od prostorskega načrtovanja do uporabnega dovoljenjaMargita Žaberl, GIGA-R
09:35 - 10:00Uporaba BIM tehnologije na primeru Plečnikove tržniceMarko Kramar, arhitekt
10:00 - 10:25Posegi v arheološko dediščinoMarko Novšak, Arhej d.o.o.
10:25 - 10:45Odmor
6. IZOBRAŽEVANJE V GRADBENŠITVU in DELODAJALCI
10:45 - 11:10Predstavitev problematike v visokem šolstvu TBD
11:10 - 11:35Najpogostejše kršitve delodajalcev na delovnopravnem področjumag. Nina Scortegagna Kavčnik, Obrtna zbornica Slovenije
11:35 - 12:00Izzivi pri usposabljanju kvalificiranih poklicevpredstavnik Srednje gradbene šole
12:00 - 13:00Kosilo z druženjem
7. DOMAČE in TUJE PRAKSE
13:00 - 13:25Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo v RSJože Renar GZS, Oskar Komac
13:25 - 13:50Uspešen primer gradnje v tujiniTBD
13:50 - 14:15Primer velikega investitorja - trajnostna gradnjaMojca Šritof Brus, namestnica direktorja Stanovanjskega sklada
8. PROBLEMATIKA INVESTITORJEV, PROJEKTANTOV, NADZORNIKOV IN IZVAJALCEV
14:15 - 14:40Izzivi pri sodelovanju investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcevAleksandra Velkovrh, Dipl. ing. gr., spec.
14:40 - 15:05Gradbeni odpadki in postopki povezani z njimiPetra Žuran, Žuran, d.o.o.
15:05 - 15:30Pomen kakovostnega izvedeništva dr. Dejan Žlajpah
15:30 - 15:55Nadzor in finančni prevzem objektov Mojca Furlan, odvetnica
15:55 -Zaključek konference

*Dogodek je javne narave in bo fotografiran in sneman, pridržujemo si pravice za objavo materiala na spletni strani in socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.