program konference

1. DAN, 28. september 2022
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:10Pozdrav organizatorjaZlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:10 - 09:25Uvodni nagovorGeorgi Bangiev,generalni direktor direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor RS
1. KAJ PRINAŠA SPREMENJENA GRADBENO-PROSTORSKA-GEODETSKA ZAKONODAJA?
09:25 - 09:55Gradbeni zakon - kaj prinašajo spremembe?Aleksandra Velkovrh, spec., dipl.gr.ing.
09:55 - 10:25Kaj prinaša ZUREP-3 ?mag. Tomaž Černe, RaSIS
10:25 - 10:45Odmor
2. GRADBENA IN ARHITEKTURNA TER OKOLJSKA STROKA V PRAKSI
10:45 - 11:15Postopki okoljskih presoj in dovoljenj v luči že veljavnih GZ-1, ZUReP-3 in ZVO-2.Margita Žaberl, GIGA-R d.o.o.
11:15 - 11:45Glavni izzivi velikih gradbincev - trajnost in ekonomičnostEdo Škufca, član uprave CGP
11:45 - 12:15Izzivi na velikih infrastrukturnih projektih - primer 3.razvojna osBoštjan Rigler, član uprave DARS
12:15 - 12:35Standup - Admir Baltić
12:35 - 13:35Kosilo z druženjem
3. GLAVNI IZZIVI PRI GRADITVI
13:35 - 14:05Vloga izvedencev pri napakah v gradnjimag. Renato Čižmešija dipl.ing.grad. s.p. Vodja nadzora, Gradbeno operativni management
14:05 - 14:35Pravni izzivi velikega gradbinca v praksiSašo Jankovič, vodja pravne službe CGP
14:35 - 15:05Pomen izvedencev pred sodnim sporom in v sporuDida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
15:05 -Zaključek prvega dne z whiskyjem
2. DAN, 29. september 2022
4. OBČINE IN LEGALIZACIJA
09:00 - 09:30Novi gradbeni zakon z vidika občin kot investitor in mnenjedajalec (Legalizacija objektov in uporabno dovoljenje)Aleksandra Velkovrh, inž, gradb.
09:30 - 10:00Zurep-3 - Vloga občin po novem - nove obveznosti in priložnostimag. Tomaž Černe, RaSIS
10:00 - 10:30Zakon o katastru nepremičnin - predstavitev uporabnega vidika za lastnike in investitorjemag. Marjana Vugrin, Digi Data d.o.o.
10:30 - 10:50Odmor
5. POGODBE, CENE, IN KADRI
10:50 - 11:20Spremembe in valorizacija cen pri gradbenih pogodbahVesna Cukrov, odvetnica, sodna izvedenka za pravo in javna naročila ter nekdanja predsednica Državne revizijske komisije
11:20 - 11:50Pogodbeni roki, podaljšanje roka in pogodbena kazenKlavdija Sitar Šinkovec, mag. prav., odvetniška kandidatka pri odvetnici Mojci Furlan
11:50 - 12:20Kolektivna pogodba za gradbeništvo - ali jo je nujno potrebno uporabljati?Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, s.p.
12:20 - 13:20Kosilo z druženjem
6. TRAJNOSTNA GRADNJA, PODNEBNE SPREMEMBE IN SANACIJA
13:20 - 13:50Razvoj slovenskih meril za trajnostno gradnjo in njihova testna uporabadr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK
13:50 - 14:20Upoštevanje podnebnih sprememb pri načrtovanju objektov in umeščanju objektov v prostorEva Markun, Marbo Okolje d.o.o.
14:20 - 14:50Energetske prenove stavbne dediščinemag. Miha Tomšič, ZRMK
14:50 - 15:50OKROGLA MIZA: Gradbeništvo v aktualnih svetovnih razmerah
Udeleženci: predstavnik ministrstva, CGP, Gregor Ficko, Črtomir Remec, Aleksandra Velkovrh, Marjana Šijanec, Vesna Cukrov,okroglo mizo vodi Zlata Tavčar
15:50 - Zaključek konference in whisky

* IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Člani ZAPS pridobijo 2 točki za udeležbo na enem od dveh dnevov konference ali 3 točke za udeležbo na obeh dnevih.

prijava

*Dogodek je javne narave in bo fotografiran in sneman, pridržujemo si pravice za objavo materiala na spletni strani in socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.