program konference

Tematski sklopi 3. Gradbeno-prostorsko-okoljske konference bodo naslednji:
Prenovljena gradbeno-prostorska zakonodaja v luči prioritet EU sredstev za krepitev in odpornost

•  Gradbeništvo – kaj prinaša spremenjena gradbena zakonodaja
•  Gradbena in arhitekturna stroka v praksi
•  Glavni izzivi v okolju in prostoru
•  Pogodbe, uzance, cene in spori

1. DAN
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:10Pozdrav organizatorjaZlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:10 - 09:30Uvodni nagovorGeorgi Bangiev, Ministrstvo za okolje in prostor RS, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
1. KAJ PRINAŠA SPREMENJENA GRADBENA ZAKONODAJA?
09:30 - 10:00Predstavitev prioritetnih infrastrukturnih projektovAlenka Dervarič, 2TDK, Goran Korošec, Ministrstvo za infrastrukturo RS
10:00 - 10:30Gradbeni zakon - kaj prinašajo spremembe?Aleksandra Velkovrh, inž. gradb.
10:30 - 11:00Javno naročniške pogodbe in dvig cenVesna Cukrov, odvetnica, sodna izvedenka za pravo in javna naročila ter nekdanja predsednica Državne revizijske komisije
11:00 - 11:20Odmor
2. GRADBENA IN ARHITEKTURNA STROKA V PRAKSI
11:20 - 11:50Nova Pravila stroke – kako izdelati projektno dokumentacijo?Dejan Prebil, Inženirska zbornica Slovenije
11:50 - 12:20Lokacijska preveritev prostora - Kaj prinaša ZUREP-3?Ermina Delić Kamenčić, partnerka pri Odvetniški družbi Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.
12:20 - 12:50Primer uporabe novih tehnologij, trajnostnega razvoja in umeščanja v prostorBorut Hafner, Stanovanjski sklad RS
12:50 - 13:50Odmor
3. GLAVNI IZZIVI V OKOLJU IN PROSTORU
13:50 - 14:20Način spremembe cen na podlagi indeksov in težave izvajalcev v praksimag. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala GZS
14:20 - 14:50Izražanje javnega interesa pri gradbenih objektihSenka Vrbica Šifkovič, Aljoša Petek, PIC
OKROGLA MIZA
14:50 - 15:50Bo prenovljena gradbeno-okoljska zakonodaja zagotovila tudi smortno uporabo EU sredstev za krepitev in odpornost?Udeleženci: Georgi Bangijev, Borut Hafner, Gregor Ficko, Aleksandra Velkovrh, Vesna Cukrov, okroglo mizo vodi Zlata Tavčar
2. DAN
4. POMEN EU SREDSTEV ZA KREPITEV IN ODPORNOST
09:00 - 09:20NAGOVOR: Kaj Sloveniji prinašajo sredstva EU za krepitev in odpornost?mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
09:20 - 09:50Presoje vplivov na okolje in napovedane spremembe prostorske, gradbene in okoljske zakonodajeMargita Žaberl, GIGA-R
09:50 - 10:20Kaj prinaša ZUREP-3 ?mag. Tomaž Černe, RaSIS
10:20 - 10:40Odmor
5. POGODBE, UZANCE, CENE IN SPORI
10:40 - 11:10Posebne gradbene uzance - dileme in odprta vprašanjadr. Konrad Plauštajner, odvetnik
11:10 - 11:40Spremembe cen pri gradbeni pogodbiMojca Furlan, odvetnica
11:40 - 12:10Sprememba cen pri FIDIC pogodbahPetja Plauštajner, odvetnica
12:10 - 13:10Odmor
13:10 - 13:40Aktualna vprašanja gradbenih sporovDida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
13:40 - 14:10Podnebne spremembe in vpliv na objekte - predstavitev umeščanja objektov v prostor ter njihovo načrtovanjeEva Markun, Marbo Okolje d.o.o.

14:10 - Zaključek konference

*POOBLAŠČENI IN NADZORNI INŽENIRJI ZA UDELEŽBO NA KONFERENCI PRIDOBIJO 3 KREDITNE TOČKE IZ IZBIRNIH VSEBIN SKLADNO S SPLOŠNIM AKTOM O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV.
ČLANI ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE Z UDELEŽBO NA ENEM DNEVU KONFERENCE PRIDOBIJO 2 KREDITNI TOČKI (SKLOP B) IN 3 KREDITNE TOČKE (SKLOP B) ZA UDELEŽBO NA OBEH DNEH KONFERENCE.

prijava

*Dogodek je javne narave in bo fotografiran in sneman, pridržujemo si pravice za objavo materiala na spletni strani in socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.