program konference

1. DAN, 28. september 2022
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:10Pozdrav organizatorjaZlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:10 - 09:25Uvodni nagovorAndrej Vizjak, minister, Ministrstvo za okolje in prostor RS
1. KAJ PRINAŠA SPREMENJENA GRADBENO-PROSTORSKA ZAKONODAJA?
09:25 - 09:55Izzivi na velikih infrastrukturnih projektih - primer 3. razvojna osBoštjan Rigler, član uprave DARS
09:55 - 10:25Gradbeni zakon - kaj prinašajo spremembe?Aleksandra Velkovrh, spec., dipl.gr.ing.
10:25 - 10:55Kaj prinaša ZUREP-3?mag. Tomaž Černe, RaSIS
10:55 - 11:15Odmor
2. GRADBENA IN ARHITEKTURNA STROKA V PRAKSI
11:15 - 11:45Nova Pravila arhitekturne stroke – predstavitevTomaž Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
11:45 - 12:15Postopki okoljskih presoj in dovoljenj v luči že veljavnih GZ-1, ZUReP-3 in prihajajočega ZVO-2Margita Žaberl, GIGA-R
12:15 - 12:45Glavni izzivi velikih gradbincev - trajnost in ekonomičnostEdo Škufca, član uprave CGP
12:45 - 13:05Standup - Admir Baltić
13:05 - 14:05Kosilo z druženjem
3. GLAVNI IZZIVI V OKOLJU IN PROSTORU
14:05 - 14:35Glavni izzivi gradbene panogemag. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala GZS
14:35 - 15:05Vloga izvedencev pri napakah v gradnjiRenato Čižmešija, izvedenec za gradbeno stroko
15:05 - 15:35Zakon o katastru nepremičnin - predstavitev uporabnega vidika za lastnike in investitorjemag. Marjana Vugrin, Digi Data d.o.o.
15:35 -Zaključek prvega dne z whiskyem
2. DAN, 29. september 2022
4. OBČINE IN LEGALIZACIJA
09:00 - 09:30Pravni izzivi velikega gradbinca v praksiSašo Jankovič, vodja pravne službe CGP
09:30 - 10:00Legalizacija objektov in uporabno dovoljenjeAleksandra Velkovrh, spec., dipl.gr.ing.
10:00 - 10:30Zurep-3 - Vloga občin po novemmag. Tomaž Černe, RaSIS
10:30 - 10:50Odmor
5. POGODBE, CENE, IN KADRI
10:50 - 11:20Spremembe in valorizacija cen pri gradbenih pogodbahVesna Cukrov, odvetnica, sodna izvedenka za pravo in javna naročila ter nekdanja predsednica Državne revizijske komisije,
Veronika Cukrov, mag. prava, doktorska kandidatka, Odvetniška družba Cukrov
11:20 - 11:50Pogodbeni roki, podaljšanje roka in pogodbena kazenMojca Furlan, odvetnica
11:50 - 12:20Kolektivna pogodba za gradbeništvo - ali jo je nujno potrebno uporabljati?Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, s.p.
12:20 - 13:20Kosilo z druženjem
6. TRAJNOSTNA GRADNJA, PODNEBNE SPREMEMBE IN SANACIJA
13:20 - 13:50Razvoj slovenskih meril za trajnostno gradnjo in njihova testna uporabadr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK
13:50 - 14:20Upoštevanje podnebnih sprememb pri načrtovanju objektov in umeščanju objektov v prostorEva Markun, Marbo Okolje d.o.o.
14:20 - 14:50Energetske prenove stavbne dediščinemag. Miha Tomšič, ZRMK
14:50 - 15:50OKROGLA MIZABo spremenjena gradbeno-prostorska zakonodaja kos vsem izzivom gradbene panoge?
Udeleženci: predstavnik ministrstva, CGP, Gregor Ficko, Aleksandra Velkovrh, Marjana Šijanec, Vesna Cukrov,okroglo mizo vodi Zlata Tavčar
15:50 - Zaključek konference in whisky še enkrat

* IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Člani ZAPS pridobijo 2 točki za udeležbo na enem od dveh dnevov konference ali 3 točke za udeležbo na obeh dnevih.

prijava

*Dogodek je javne narave in bo fotografiran in sneman, pridržujemo si pravice za objavo materiala na spletni strani in socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.